Bireysel ve Kurumsal Gelişim Platformu

Yaşamanın getirdiği risklerden korunmak için

Zamanı durdurup yeniden yapılandırmak

  • Gözlem ve İnceleme

  • Tespit Çalışması

  • Özel Eğitim Tasarımı

  • Birlikte Çözüm Üretimi

  • Sonuç Raporu

Liderlik Enstitüsü Sanatın Yanında

Liderlik Enstitüsü, daha güzel bir yaşam için sanatın yanında. İnsanın estetik yanının gelişmesi, kendini ve hayatı daha iyi anlama becerisinin gelişmesi, kendisi ve başkaları için daha güzel bir yaşamı yaratma isteğinin oluşması için sanat ve sanat eğitimi vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.  Liderlik Enstitüsü, bireysel ve kurumsal gelişimde sanatın ve sanat eğitiminin inceliklerini kullanan bir eğitim kurumu…

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi

Liderlik Enstitüsü Eğitmeni ve Yaratıcı Drama Lideri Seda Özensoy, Çağdaş Drama Derneği  İzmir Şubesi’nde Özel Doğaç  Yaratıcı Drama Eğitmenliği ve Liderliği Eğitimi 4. Aşama programını yürüttü. 3-12 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşen keyifli ve öğretici eğitim sürecinde yaratıcı drama eğitiminin önemli yapı taşları üzerinde duruldu.

Okul Öncesinde Tematik Yaklaşım ve Yaratıcı Drama Atölyesi Tamamlandı

Liderlik Enstitüsü Eğitim ve Gelişim Yöneticisi Seda Özensoy, Çağdaş Drama Derneği Trabzon Temsilciliği’nde “Okul Öncesinde Tematik Öğrenme Yaklaşımı ve Yaratıcı Drama” konulu iki günlük bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada çocuk edebiyatı eserlerinden yola çıkarak yaratıcı drama atölyesi planlama ve bu sürecin diğer disiplinlerle nasıl ilişkilendirileceğinin üzerinde duruldu. Çağdaş Drama Derneği Trabzon Temsilciliği’ne bu güzel çalışmayı…

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama yaparak yaşayarak öğrenme odağında, başta oyun ve oyunculuk disiplinleri olmak üzere diğer sanat alanlarını da deneyim geliştirmek için kullanır. Katılımcıların kişisel deneyimlerine oyun yoluyla farklı açılardan bakmalarını sağlayarak, yaratıcılık, değişme isteği, paylaşma, sorumluluk alma, etkin ilişki yönetimi gibi temel gelişim alanları ile ilgili kişisel farkındalık ve gelişim sağlayan bir eğitim programı olarak kuruma…

Masal Anlatısı

Her masalın sonunda söylenen bir bitiş tekerlemesinde gökten üç elma düşer. Gökten düşen elmaların, biri anlatana, biri dinleyene ve üçüncüsü masaldan çıkardığımız her şeye hitaben ilgili kişilere gönderilir. Masal anlatısı atölyemizde, biz de size bir masal anlatıyoruz, bu masaldan payımıza ne düştüğünü birlikte araştırıyoruz. Elmanın dilimleri gibi her birimizin bir payı var bu masalda. Masalımızı…

Anlatı Tiyatrosu

Bir anlatıcı olan An Yakalayıcı eşliğinde bir hikayenin eksik parçalarını tamamlayarak ilerliyoruz. Tüm eksik parçalar bizden çıkıyor ve yerini buluyor. Neyin yerine oturmadığını birlikte keşfediyoruz ve yerini bulmayan parçaları değiştirme özgürlüğünü yaşıyoruz. Sonraki adım, gerçek yaşam öykülerinde neyin yerini bulduğunu ve neyin fazla geldiğini keşfetmek ve tüm parçaların yerini bulduğundan emin olana kadar birlikte yol…

Hareket ve Devinim Atölyesi

Birçoğumuz çalışma hayatı içinde tekdüze bir hareketi yaparken veya otururken geçiriyoruz. Hareket içindeyken bile rutin bir düzen içindeyiz.  Binlerce yıl hareket etmeye odaklı bedenimizse bu mutsuzluğa, konfor yoksunluğuna isyan ettiğinde düşünce sistemimiz de sorunlar yaşayamaya başlar.  Önce psikolojik ardından da bedene yansıyan fizyolojik sorunlarla bizi karşı karşıya getirir. Bu durum ciddi motivasyon ve verimsizlik anlamına…

İçimdeki Ritim Atölyesi

Her şeyin bir ritmi var. Kalp atışımızın, nefesimizin, konuşmamızın, yürüyüşümüzün, ilişkilerimizin, iş yapma biçimimizin. Hepimizin yaşam ritmi yaşadığı anlarla şekillenmiştir. Peki bu ritim bizim istediğimiz gibi akmıyorsa, tekliyor, kulağa hoş gelmiyorsa ne olur? Sonunda bu ritmi dinlemekten yoruluruz. Bu da yeni bir ritim oluşturur, bozuk bir ritim.  Bir ritim çalışması ile kendi kalp ritmimizi şenlendirmenin…

Sanatla Terapi

Sanat disiplinlerinin kişisel gelişim ve değişimi sağlama için kullanıldığı bu atölyede, bireylerin sorunlarının nedenlerini keşfetmeleri ve bu keşifle yeni bir yol çizmeleri için alanın uzmanı olan An Yakalayıcılar ile birlikte yol alınır. Bireysel ve küçük gruplara özel olarak tasarlanan odak grup niteliğinde bir atölye çalışmasıdır.