Her birey kendi inanışları ve özgür seçimleriyle çocuk yetiştireceğine inanmaktadır. Ancak bu genel inanışa rağmen anne ve babalar çocuk yetiştirme sürecinde uzman görüşleri de çok önemsemektedirler. Son yılların en çok üzerinde durulan konularının başında yer alan ebeveynlik stilleri, anne-babanın kendi kültürlerinden, kişilik özelliklerine kadar birçok etkenin çocuğu erken dönemden başlayarak etkilediği düşüncesine dayanmaktadır. Bu bağlamda, çatışmanın olmadığı bir aile yapısı düşünülemeyeceğinden çatışmayı bastırmak doru yöntem olmayacaktır. Çatışmaya rağmen uzlaşmanın ve çözümün mümkün olacağına duyulan inançla bu eğitimde çeşitli ebeveynlik stillerine değinilecek ve bu stillere dayanan çözüm yöntemleri üzerinde durulacaktır.