Liderlik Enstitüsü Ayaş Çalıştayı

Liderlik Enstitüsü Ayaş Çalıştayı

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ve Ayaş Belediyesi tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Engelsiz Sağlık Turizm Kenti Ankara” konulu çalıştay, Liderlik Enstitüsü Direktörü Gülşah Özcanalp GÖKTEKİN’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Gülşah Özcanalp GÖKTEKİN’İN, Katılımcı Analiz Programı ve HİSSET Çalışmasını merkeze alarak yürüttüğü çalıştayda, engelli grubun mevcut durumu, eğitim ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçlarının ne düzeyde karşılandığı, eğitim modüllerinin ne olduğu, nitelikli insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenler, SWOT analizleri ve somut çıktılar konu başlıklarına değinildi. Sektör temsilcileri, IK departmanları, yerel yetkililer katılım sağlayarak çalıştaya desteklerini sundular.

İhtiyaç analizleri gerçekleştirilen çalıştayda, uzmanların fikirleri alınarak projeye katkı sağlamaları mümkün hale gelmiştir. “Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” Ayaş çalıştay çıktısı aşağıdaki yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://yenihayatenstitusu.org/ adresi ziyaret edilebilir.

Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ayaş Çalıştay Çıktıları:

HEDEF:

1. Tarafların hak çerçevesinde bilgi alması ve farkındalık kazanmalarının sağlanması,

2. Süreç içerisinde ilgili diğer konularda danışmanlık/rehberlik yapılması,

3. Tarafların zihinlerindeki engellerin kaldırılması,

4. Proje sonuçları ile yeni projelerin üretilmesi,

5. Proje alanının faydası artacak biçimde genişletilmesi,

6. Kariyer danışmanlığı,

7. İstikrarlı ve sürdürülebilir projelerin devamının sağlanması,

8. Ülke geneline yaygınlaştırılması noktasında öncülüğün ağlanması,

9. Sağlık Turizminin sosyal sorumluluk bilinci ile geliştirilmesi,

10. Dezavantajlı gruplara yeni bir sektörde istihdam imkanı yaratmak,

11. Kotasız, pozitif ayrımcı bir çalışma ortamı sağlamak,

12. İlgililer arasında kapsayıcı ve katılımcı işbirliği (STK, üniversite, kamu ve özel)

İHTİYAÇ:

1. Envanter İhtiyacı, takip sisteminin sağlanması,

2. Uzman görüş ve desteklerinin öneminin anlaşılması,

3. Dezavantajlı bireylerin dinlenmesi ve anlaşılması,

4. Üniversite engelli topluluklarının projeye dahil edilmesi ve projeye katkı sağlamalarına imkan tanımak,

5. Projeye katılacak olan kişilere proje öncesinde psikolojik/motivasyonel desteğin sağlanması (Mesleki rehabilitasyon)

6. Proje katılımcıları ile birlikte ailelerinin de dikkate alınması,

7. Aile destek gruplarının kurulması,

8. Dezavantajlı grupların kendi aralarında grup kurmasının sağlanması,

9. Kamu spotu vb. görsel çalışmaların yaygınlaştırılmasının sağlanması,

10. Başarı hikayelerinin paylaşılmasının sağlanması.

SORUN:

1. Hukiki destek süreleri,

2. Diğer dezavantajlı grupların katılımının sağlanması,

3. Engelli tanımları ve etkileri,

4. Kamu desteklerinin kesilmesi korkusu şeklinde SWOT analizi gerçekleştirilmiştir.