İnsan için Değer Yaratmak

Çalışanların değer üretebilmesi için değer görmesi gerektiğinin altının çizildiği günümüzde, yönetimin stratejik ortağı olarak insan kaynaklarının geliştirilmesi de önem kazanıyor. Bu eğitim programında, insan kaynakları yönetiminde ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü için gerekli olan tüm sistemlerin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak hedefleniyor.