Kendine Özgü Gelişerek, Farklılaşan Yapılar Oluşturmak…

Bu eğitim programının amacı; öğrenen organizasyona ait temel bilgileri kavramak, öğrenen organizasyona geçişin kişilere ve kuruma olan katkısını anlayabilmek, öğrenen organizasyona nasıl geçileceğini uygulayarak öğrenmek ve geçiş sürecini başlatmaktır. Eğitim programını tamamlayan kurumlarla ilk “Öğrenen Organizasyon” deneyimi Liderin Yolu Atölyeleri eğitmenleri ile oluşturulur.