“Dört anlaşma” ve “Beşinci Anlaşma” kitaplarının yazarı Don Miguel Ruiz ‘den sonra oğlu Ruiz Jr. tarafından kaleme alınan “Toltek İç Özgürlük Rehberi” esinlendirici nitelikte bir kitap.

Orta ve Güney Meksika ‘da yaşamış olan Toltekler, öğretilerini kuşaklar arasında aktarılarak günümüze kadar taşıdılar. Don Miguel Ruiz Jr. Tolteklerin Kartal Şövalye soyunun en sonuncu öğretmenidir. Geçmişimizin, olay ve hareketleriyle bugünkü gerçekliğimizi nasıl biçimlendirdiğini ve inançların sınırlayıcılığını ortaya koyan Ruiz Jr. aynı zamanda kitapta yer alan alıştırmalarla bireysel gelişimin, “Benlik Ustası” olmanın kapılarını açmakta.

İlk bölümlerden başlayarak geçmişte edinilen “Doğru” ve “Yanlış”ları, bize destek olan veya “Parazit” yaratan iç seslerimizi fark etmemize olanak sağlayan kitap, bunların yaşamımızı nasıl sınırladıklarını ve hayatımıza yön verdiklerini fark ettiriyor. Sınırlayıcı inançlardan arınarak iç özgürlüğümüze kavuşmamıza olanak sağlıyor.

Bu farkındalıkla birlikte “Öğretileri anlamak ilk adımdır, ancak sizi Usta eden uygulamadır.” diyerek verdiği alıştırmalarla yaşamın içindeki kişisel yolculuğumuzu nitelikli kılmamıza, “Benlik Ustası” olmamızın önünü açıyor.