Yaratıcı Drama yaparak yaşayarak öğrenme odağında, başta oyun ve oyunculuk disiplinleri olmak üzere diğer sanat alanlarını da deneyim geliştirmek için kullanır. Katılımcıların kişisel deneyimlerine oyun yoluyla farklı açılardan bakmalarını sağlayarak, yaratıcılık, değişme isteği, paylaşma, sorumluluk alma, etkin ilişki yönetimi gibi temel gelişim alanları ile ilgili kişisel farkındalık ve gelişim sağlayan bir eğitim programı olarak kuruma ve gruplara özel olarak tasarlanır.