Doğru İşi, Ancak Doğru Kişi ile Sonuca Ulaştırabilirsiniz.

Çalışanların potansiyellerinin doğru tespit edilip, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinin yönetiminde, değerlendirmeyi yapacak olan uzmanlara yetkinlik değerlendirme süreçleri ile ilgili kapsamlı, objektif değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen uygulamalı bir eğitim programıdır.