Başarılı olmak için doğru insan olmak yetmez,

doğru yerde olmak da gerekir.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Birlikte hedefe ulaşıyoruz.

İşletmenizi Büyüten Küçük Çözümler “Küçük Güzeldir”

Bir işletmenin en önemli kaynağı insandır ve insan kaynağının stratejik bir bakış açısı ile doğru bir sistemle yapılandırılması başarısının ilk adımıdır. Stratejik insan kaynağının ölçek fark etmeden işletmelerde nasıl uygulanabileceğinin başarılı uygulamalarla ispatlanmış bir modeli olan “Küçük Güzeldir” ile tanışmanızı öneriyoruz.  

 • Analiz

  İşletmenin ihtiyaç duyduğu sistemlerin, işletmenin varlık nedeni doğrultusunda mevcut yeterliliklerin gözden geçirilerek araştırılması.

 • Yapılandırma

  Amaç belirleme, ik stratejisini yapılandırma, süreç önceliklerini ve adımlarını belirleme.

 • Uygulama

  İK stratejisinin uygulanması, uygulamanın değerlendirilmesi, geliştirilmesi.

 • Öğrenen Organizasyon Olma

  İşletmenin süreçlerini iyileştirme çalışmalarının kendi kendine yenilenen süreçlere dönüşmesi için insan kaynağının geliştirilmesi.

 • İzlem

  Süreçlerin işletme üzerindeki etkisinin izlenmesi ve önerilerin geliştirilmesi.

Yetkinlik Değerlendirme Merkezi

Birlikte hedefe ulaşıyoruz.

Şirketiniz için doğru personelin, doğru pozisyona yerleştirilmesi, insan kaynaklarının stratejik planlamasını yapmak için önemlidir. Şirketiniz için doğru kişi ile çalışmanın önemini biliyoruz. Yetkinlik değerlendirmesi yaparak şirketinizde çalışanların çok boyutlu değerlendirmesini yapıyor, potansiyellerini keşfederek, gelişim planlarını oluşturuyoruz.

 • Kişilik Envanterleri

 • Ajanda Çalışması

 • Odak Grup Çalışmaları

 • 360 Derece Değerlendirme

 • Rol Oyunları

 • Kariyer Gelişim Planının Oluşturulması

Üst Düzey Seçme ve Yerleştirme

Birlikte hedefe ulaşıyoruz.

Yönetsel ve kritik pozisyonlar için kurumunuzun ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici, orta düzey yönetici, takım liderlerinin seçme ve yerleştirmesinde, analiz yeteneğimizle öne çıkıyoruz. Çok boyutlu değerlendirme sistemimizle hata payı bırakmadan hizmet veriyoruz.

 • Kurum İhtiyaç Analizi

  Lider ihtiyaç analizinin yapılması, kurumun ihtiyaç duyduğu lider nitelikleri araştırılarak profilin belirlenmesi.

 • Mülakat Süreci

  Aday havuzunun oluşturulması ve niteliklere uygun aday görüşmeleri yapılması. Yetkinlik değerlendirme süreçleri ile adayın uygunluğunun netleştirilmesi.

 • Takip Süreci

  Adayın işe yerleştirilmesini takip eden üç aylık süreçte yönetici danışmanlığı ile süreç takibinin yapılması.

Seçme ve Yerleştime

Birlikte hedefe ulaşıyoruz.

Her çalışan, büyük bir sistemin parçası olan kendi içinde bir sistemdir. Sistemler birbiri ile sıkı bağlar içinde işlemesi gereken bir bütündür.
Kurumunuz için seçme ve yerleştirme yaparken, her bir bireyin değerli olduğu ve işinin lideri olduğu inancı ile hareket ediyoruz. Kurumun doğası ile uyumlu ve katma değer yaratacak çalışanları, zengin aday veri tabanından seçerek sizlerle buluşturmayı önceliyoruz.

 • Personel İhtiyaç Analizi

  İhtiyaç duyduğunuz pozisyonlara ilişkin ihtiyaç analizinin yapılması, çalışanın profil analizinin yapılması.

 • İlan Süreci

  Aday havuzunun oluşturulması için kurumunuzla birlikte izlenecek yola karar verilerek ilana çıkılması.

 • Mülakat Süreci

  Adayın havuzunun oluşturulmasından sonra pozisyona uygun mülakat süreçlerinin yapılandırılması ve uygulanması.

 • İzlem Çalışması

  Adayın işe yerleştirilmesini takip eden üç aylık süreçte kariyer danışmanı ile aylık görüşmelerin düzenlenmesi, adayın işe uygunluğunu, mesleki yeterliliklerinin arttırabileceği gelişim planlamasının yapılması.

Dönemsel Eleman & Esnek İş Gücü

Birlikte hedefe ulaşıyoruz.

İşlerin yoğunlaştığı günlerde ve dönemsel eleman ihtiyacınız olduğunda, proje bazlı çalışacak personele ihtiyaç duyduğunuzda, hızlı ve etkili çözümlerin üretilmesini sağlıyoruz.

 • Kurum İhtiyaç Analizi

  Lider ihtiyaç analizinin yapılması, kurumun ihtiyaç duyduğu lider nitelikleri araştırılarak profilin belirlenmesi.

 • Mülakat Süreci

  Aday havuzunun oluşturulması ve niteliklere uygun aday görüşmeleri yapılması. Yetkinlik değerlendirme süreçleri ile adayın uygunluğunun netleştirilmesi.

 • Takip Süreci

  Adayın işe yerleştirilmesini takip eden üç aylık süreçte yönetici danışmanlığı ile süreç takibinin yapılması.

Kariyer Yolculuğu Atölyeleri

Birlikte hedefe ulaşıyoruz.

İşinde uzman personelimizle, kariyer yolculuğunuzda fark yaratmayı hedefliyoruz. İşe yerleşme süreçlerinde ve çalışma yaşamınızda desteğiniz olarak yanınızdayız.

 • Yetkinlik Değerlendirme Merkezi

 • Kariyer Danışmanlığı

 • İş Başvurularına Hazırlık

 • Fark Yaratanlar Atölyesi

Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu Özel İstihdam Bürosu belgesine sahiptir ve is başvurusunda bulunanlardan ücret alınmaz. Belge No:2015/12 Türkiye İş Kurumu Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sağlık Sok. No:1 Sıhhiye Çankaya Ankara T : 0312 432 35 25